Stora Sociala Företagsdagen 2013

IMG_6046Det blev fullproppat på Stora Sociala Företagsdagen som gick av stapeln 14 maj. Under konferensen ställdes frågan om hur Göteborgs Stad ser på socialt företagande och Thomas Martinsson, kommunalråd berättade bl a om ambitionerna att 2014 ska hälften av all tjänsteupphandling ske med sociala hänsyn, vilket kan innebära att arbetsskapande sociala företag kan ha bättre möjligheter att svara på upphandlingar. Han berättade också om arbetet med Idékom och överenskommelsen mellan den sociala ekonomin (där bland annat sociala företag och andra kooperativ ingår) och staden som innebär både ett erkännande för den sociala ekonomin och att båda parter gör åtaganden för att alla medborgares engagemang bättre ska tas tillvara. Här kan du ladda ned Thomas Martinssons presentation!

 

Karriär-Kraft-kooperativet Film och Media hade gjort en film inför eventet. Se den här!

 

 

Patrik LinnstrandPatrik Linnstrand och Sameera Salman berättade om sina resor till arbete i sociala företag

Patrik Linnstrand, som är grundare av det som nu heter Kajskjul 46 och nu en erfaren talare och kooperatör berättade om sin resa från missbruk och kriminalitet till ansvarsfull entreprenör som nu hjälper andra. Sameera Salman, grundare av det ettåriga kooperativet Tellus, delade med sig av sina förhoppningar om att inom kort kunna bli anställd.

 

Gårdstensbostäder har en lång tradition av att skapa jobb för sina hyresgäster

Gårdstensbostäder, där Michael Pirosanto är VD, har en lång tradition av att se till att deras hyresgäster också får jobb. Hans recept för att små och lokala entreprenörer ska kunna vinna upphandlingar är att den som skriver upphandlingen gör det på ett sätt som möjliggör för fler att svara. Men kraven på att de som får affärerna i Gårdsten är stenhårda vad gäller att t ex ta sig an praktikanter från området. Ladda ned Michael Pirosantos presentation!

 

 

“Sociala företag gillas i EU”, sa Ariane Rodert

Ariane Rodert från Europeiska Sociala och Ekonomiska Kommittén hjälpte oss att förstå att den sociala ekonomin, kooperativ och sociala företag, på många sätt är mer erkänt i Europasamarbetet än vad det är i Sverige. Kunskapen om att det är en sektor som utvecklas snabbare än andra sektorer just nu och att den också erbjuder lösningar på samhälleliga problem som alla länder brottas med, är större i EU än i Sverige. Att lära av andra länders erfarenheter och samarbeta över Europa är viktigt inför framtiden, menade Ariane Rodert, vars presentation du finner här!

 

 

IMG_6096

Social Franchising har skapat 10 000 jobb i Europa och nu gör vi det här!

Elisabet Abrahamsson, från Vägen ut! kooperativen berättade om att ta framgångsrika sociala företagsidéer och sprida vidare till fler orter.Vägen ut! kooperativens Le Mat är ett sådant exempel som nu sprider sig över Europa.
Här kan du ta del av Elisabets powerpoint!

 

 

 

 

 

IMG_6016

Hög engagemangs- och ljudnivå i workshopen

Workshopdeltagarna kämpade på bra i sina grupper. Här är en länk här till de sammanfattningar på blädderblock som varje grupp gjorde! Grupperna var bl a Finansiering av sociala företag, Karriärstöd, Stödstrukturer, Visionen om 1000 sociala företag tills 2020, Social Franchising.

 

 

 

 

SStora Sociala företagsfrämjarprisettora sociala företagsfrämjarpriset delades ut i slutet av dagen till Socialkontoret i Angered

Socialkontoret i Angered har visat engagemang, uthållighet och nytänkande vad gäller att stödja sociala företag.
Engagerade anställda följer individer och företag i hela utvecklingen ­– från att uppmu
ntra individer att ”prova på” till engagemang för de nya sociala företagen.
Kontorets ledning är stöttande och tillåtande och har modiga och möjlighetssökande tjänstemän som starkt bidrar till människors möjligheter att få arbete och rehabilitering i nya och befintliga sociala företag.
Socialkontoret i Angered är ett gott exempel på hur en förvaltning samarbetar med den sociala ekonomins organisationer och bidrar till att mirakel sker.”

 

 

IMG_6146

Slutligen tackade vi alla utställande kooperatörer som varje dag kämpar hårt i sina verksamheter med en blomma

Mer bilder från arrangemanget hittar du här!